Hai số phận

Một tác phẩm kinh điển, một quyển sách mà đã cầm lên rồi thì không nỡ bỏ xuống, nó cuốn ta từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đọc…để thấy ta được sinh ra trong thời bình đã hạnh phúc hơn hàng triệu triệu số phận, để thấy được niềm tin vào sức sống mãnh liệt của những con người cam khổ thời chiến tranh, sự ham muốn cống hiến bản thân cho tổ quốc, ý chí sắt đá của những con người không hề dễ dãi, không cam chịu sống và tư duy theo lối mòn… Và còn nhiều nhiều giá trị nhân văn khác nữa hiện lên qua câu chuyện của hai ông già cố chấp, để rồi nhận ra họ đã sai. Kết thúc của một cuốn sách hay luôn làm ta thấy tiếc nuối, nhưng thế cũng ổn, vì có lẽ đó là cái kết đẹp và trọn vẹn nhất cho cả 2.
“Đừng bao giờ tìm gió trên cánh đồng. Thật vô ích khi cố tìm kiếm những điều đã mất.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *