Thầy giáo

Thầy Lane là thầy dạy Toán ở trường trung học của chúng tôi. Thầy ấy chẳng có gì nổi bật, những bài giảng cũng không mấy thu hút. Chỉ là,...