[ BẠN THÂN CŨ ]

--------------------------------- Chắc hẳn ai cũng từng phải có một người bạn thân trong cuộc đời đúng không. Nhưng sự khác nhau giữa “bạn thân” và “bạn từng thân” thì lại rất lớn. Mình cũng...