Đã từng có 1 thế giới Hồi Giáo như thế!

Đã từng có 1 thế giới Hồi Giáo như thế!

Đây là cảnh sinh hoạt thường ngày trong đại sảnh Bayt al-Hikma (Ngôi nhà Trí Tuệ) ở Baghdad (thủ đô Iraq ngày nay) vào thế kỷ thứ 8 scn.
Nơi đây là trung tâm học thuật trong suốt thời kỳ hoàng kim của đế chế Hồi Giáo. Là nơi tập trung hàng nghìn nhà tư tưởng vĩ đại nhất của đế chế từ khắp các lĩnh vực nghệ thuật, tôn giáo, triết học, khoa học để nghiên cứu, tranh luận và dịch các tác phẩm Hy Lạp cổ đại sang tiếng Ả Rập.
Những tác phẩm danh giá nhất sau khi dịch xong sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng và đặt lên một bàn cân. Bên kia bàn cân là lượng vàng ròng: Sách nặng bao nhiêu cân, đế chế sẽ trả bấy nhiêu cân vàng cho người dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *