“ĐÃ RẤT LÂU RỒI…”

1. Đã rất lâu rồi, tôi chưa được ai đó khen ngợi.

2. Đã rất lâu rồi, tôi chưa thật sự vui vẻ qua.

3. Đã rất lâu rồi, tôi chưa được một lần an giấc.

4. Đã rất lâu rồi, tôi chưa được ai đó yêu thương.

5. Đã rất lâu rồi, tôi chưa có lại cảm giác rung động trước một ai đó.

6. Đã rất lâu rồi, tôi không được nhìn thấy cậu ấy.

7. Đã rất lâu rồi, tôi chưa được khóc.

8. Đã rất lâu rồi, tôi không được ăn thịt.

9. Đã rất lâu rồi tôi chưa được về nhà.

10. Đã rất lâu rồi, tôi không còn nhớ đến cậu nữa.

Trans: Hủ

Cre: 抖音

Nguồn: Tiểu Tình Thư

Leave a Reply

Your email address will not be published.