CÓ ÍT TỪ TIẾNG ANH BẮT ĐẦU BẰNG “X”

“X” nghe có vẻ là chữ xuất hiện khá phổ biến hằng ngày nhưng thực tế những từ bắt đầu bằng nó lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả từ điển cũng chưa đến một trang hoặc thậm chí nhiều quyển còn không có
Nếu tìm trên Google thì bạn cũng chỉ tìm được không quá 30 từ bắt đầu bằng “X”

 1. Xanthlppe: Người vợ lăng hoàn (tên vợ Xôcrat)
 2. Xanthous: Vàng (da, tóc)
 3. Xe: Ký nguyên tố xennon
 4. Xebec: Thuyền Xebec (Thuyền 3 cột buồn của bọn cướp biển Địa Trung Hải)
 5. Xenogamy: Sự lai chéo
 6. Xennolth: Đá trong khối phun trào từ núi lửa
 7. Xenon: Khí xenon
 8. Xenophobe: Người bài ngoại
 9. Xenphobla: Sự bài ngoại
 10. Xerophilous: Ưa khô, chịu hạn (cây)
 11. Xenanthemum: Thực vật kết quả của sự thụ phấn chéo, cây lai chéo
 12. Xerodemma: Bệnh khô da
 13. Xerogrphy: Tự sao chụp tính điện
 14. Xerophilous: (Thực vật) thích nghi điều kiện khô hạn, chịu hạn
 15. Xerophthalmia: Bệnh khô mắt
 16. Xerophyte: Thực vật chịu hạn
 17. Xerox: Máy sao chụp; Sự sao chúp theo kiểu này, kiểu kia ; sao chụp
 18. Xi: Mẫu thứ tự thứ 11 trong bảng chữ cái Hy Lạp
 19. Xylene: Hợp chất hữu cơ, dẫn xuất từ benzen bằng các thay thế các nhóm mêtyl
 20. Xylocarp: Quả mộc, quả gỗ
 21. Xylograph: Bản khắc gỗ
 22. Xylography: Thuật khắc gỗ
 23. Xyloid: Có gỗ, dạng gỗ; có linin
 24. Xylophone: Đàn phiến gỗ, mộc cầm, đàn xy-lô-phôn
  Nên là chơi chữ muốn thắng nói từ nào kết thúc bằng X là OK :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *