“CHO MẤY ĐỨA TRẺ ĐƯỢC ĂN MỘT BỮA CƠM CHỨ!” ?

Một bác chủ quán ở Itaewon mang một mâm đồ ăn đến cúng ở con hẻm t-ử thần.

Anh cảnh sát đang trực ở đó tiến lại: “Bác không được để đồ ăn ở đây đâu. Chỗ này người không phận sự không được ra vào.”

Bác chủ quán: “Làm ơn đừng động vào mâm cơm này. Phải để cho lũ nhỏ chúng nó ăn một bữa cơm chứ!”

Bác chủ quán quỳ sụp xuống khóc, cả đội cảnh sát ở đó cũng cúi đầu. Một anh cảnh sát ngồi xuống, đặt tay lên vai an ủi bác chủ quán, nước mắt anh cũng giàn giụa tự lúc nào ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *