CHẾT VÌ GÁI

Chúng ta có thanh niên đẹp trai Louis III, đang là vua xứ Tây Frank (gồm cả thủ đô Paris). Lên ngôi năm 879 (đồng cai trị với anh trai Carloman II) khi 14 tuổi và dẫn quân đánh đại bại người Bắc Âu xâm lấn ở tuổi 16 (giết tại trận 8.000 lính Viking), Louis III có gần như tất cả những gì mà một vị vua cần: thần dân yêu mến, triều đình thuận hòa.
Về khoản gái gú, lẽ ra cậu ta chỉ khẽ ra hiệu là có người mang đến tận vương cung, khổ nỗi là thanh niên nên thích cảm giác mạnh. Ngày 5 tháng 8 năm 882, ở tuổi 17, Louis III cưỡi ngựa đuổi theo một cô gái trong trò chơi tình ái nào đó ở thị trấn Tours, va đầu vào dầm ngang (lanh tô) một cánh cửa thấp, ngã xuống đất và vỡ sọ chết.

Nguồn: Nguyen Do Tung Anh/ Lịch sử văn minh thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *