Câu chuyện tiếp theo: Giữ và bỏ. !

Trong tiết học, thầy giáo đưa ra một câu hỏi cho cả lớp:
“Có người muốn đun một nồi nước sôi, nhưng đang đun đến nửa chừng thì phát hiện củi không đủ. Vậy theo các em người đó nên làm gì?”.
Nghe vậy, các học sinh ở dưới lớp thi nhau đưa ra câu trả lời. Có em cho rằng người đó nên tranh thủ ra ngoài kiếm củi, cũng có em kiến nghị người này nên đi mượn, đi mua.
Thế nhưng thầy giáo lại đưa ra một đáp án hoàn toàn khác:

“Thay vì chạy vạy tìm cách kiếm thêm củi, tại sao chúng ta lại không đem nước ở trong nồi đổ đi một chút?”.
Bài học rút ra: Trên thế gian này, có không ít việc chẳng thể nào diễn ra theo ý nguyện của ta. Vì thế đôi khi ta nên biết bỏ đi một vài thứ thì mới có thể đem về thu hoạch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *