Các Tàu Chiến của Hải quân Đế quốc Nhật Bản chìm trong Thế chiến 2

Các Tàu Chiến của Hải quân Đế quốc Nhật Bản chìm trong Thế chiến 2,… Hải quân Nhật lúc đầu Chiến tranh Thái Bình Dương vào tháng 12 năm 1941, là hải quân mạnh thứ ba trên thế giới.
Đến tháng 7 năm 1945, gần như tất cả Tàu Chiến của Nhật đã bị đánh chìm hết trong các cuộc tấn công của Hải quân Hoa Kỳ. Vào cuối cuộc chiến, Nhật mất tổng cộng 334 tàu chiến và 300.386 sĩ quan và thuỷ thủ

Leave a Reply

Your email address will not be published.