BÓC PHỐT MẤY CON CÁ HEO ????, thứ sinh vật bị overrated nhất trên mặt trận truyền thông…

Đằng sau cái vẻ ngoài cute của nó là một đống sự xá xâu ẩn mình. Thường xuyên nhất là về cơn nwng’ của bọn nó. Mấy con khác nwng’ thường có mục đích để sinh sản, bọn cá heo nwng’ vì chúng nó nwng’ ????

Cá heo bất chấp th.ủ đo.ạn chỉ để giải tỏa cái cơn hứng này. Thật may là tạo hóa ban cho bọn nó trí thông minh, để rồi CHÚNG DÙNG MẤY CON LƯƠN CUỐN QUANH T.Ờ-R.Y.M ĐỂ TH.Ẩ.M; hoặc b.ứ.t đ.ô.i mấy con cá nhỏ rồi nhét ????vô cơ thể của n.ạ.n n.h.â.n ????

Không dừng lại ở việc tự th.ỏ.a m.ã.n, mấy thanh niên cá heo kéo b.è ph.á.i đi mai phục 1 con cái, cô lập cô gái ra khỏi đàn và thi nhau m.ầ.n cô. Nghe đâu còn m.ạ.n.h b.ạ.o lắm, q.u.ậ.t đ.u.ô.i, th.ú.c vào người ta cho đ.a.u nữa cơ…

Đáng s.ợ hơn, chúng có suy nghĩ logic, kiểu: p.h.ệ.t con cái – con cái có bầu – con cái đẻ con – chăm con – không p.h.ệ.t được nữa. Thế là bọn này hiểu ra vấn đề, chúng sẽ:
1️⃣ : đợi con non trưởng thành, sau đó p.h.ệ.t cá mẹ
2️⃣ : giúp đỡ chăm con, thi thoảng p.h.ệ.t cá mẹ
3️⃣ : không p.h.ệ.t, sac duc la xieng xich
4️⃣ : tiễn con non đi đ.ầ.u th.a.i để p.h.ệt cá mẹ

(đố biết đáp án là gì)

Ngày xửa ngày xưa có con cá nóc ????, có chất đ.ộ.c thần kinh. Con nào cũng s.ợ phải v.a c.h.ạ.m với cá nóc. Cho đến khi cá nóc gặp con người, người Nhật, làm th.ị.t cá nóc ăn.
“Chà, ít ra chỉ có bọn người…” – cho đến khi cá nóc gặp cá heo ????

Bằng một cách nào đó, lũ cá heo biết được chất đ.ộ.c của cá nóc nếu làm 1 liều nhỏ sẽ không đủ ch.ớ.t mà còn gây p.h.ê, p.h.ê tới n.ó.c luôn. Nên sinh vật tội nghiệp kia trở thành cái quả b.ó.n.g c.ư.ời cho mấy con cá heo ch.ơ.i mỗi khi chúng nó chán. T.ệ l.ạ.n.

Tóm lại thì, nếu con cá mập lỡ t.ợp bạn, thì là do bọn nó không biết gì cả mà chỉ làm theo bản năng ????????
Nhưng nếu cá heo đè bạn ra, d.í h.à.n.g vô người bạn thì bọn nó biết hết đấy ????

(Cre: Kiến Không Ngủ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *