THE STEEL KISS

Tác giả: Jeffery Deaver. Thể loại: Trinh thám hiện đại Mỹ..“Kiss” và “steel” thì tôi đều thích, nên khi thấy bác Jeffery Deaver yêu quý có cuốn “The steel kiss” thì tôi nhất định phải …

Continue reading