Một vài nghịch lý trong giải phẫu ở một số loài động vật là gì?

Ask: Một vài nghịch lý trong giải phẫu ở một số loài động vật là gì?Answer: David Mi…

Một vài nghịch lý trong giải phẫu ở một số loài động vật là gì?

Answer: David Miller, tôi lớn lên cùng với trang trại

Source: https://qr.ae/pNoVe6

{————————-}

Tôm hùm và gà là một trong các loài có các đặc tính đặc biệt mà người ta đã nhận ra theo thời gian. Chúng có thể dễ dàng bị “thôi miên” vào trạng thái bất động. Không dùng ma túy, thuốc mê, không bạo lực gây hại đến động vật gì sất. Trong trường hợp của gà, bạn cứ vẽ một đường thẳng trước mặt con gà trên cát để nó chú ý vào đường thẳng này, gà sẽ bị thôi miên.
Đối với tôm hùm, vuốt ve lưng của nó rồi đặt lên bàn bằng đầu thì chúng sẽ hoàn toàn “mất hồn mất vía” luôn.
Cá sấu, chim bồ câu và một số loài động vật khác cũng vậy đấy.
Nguồn video:
Thôi miên gà tại Washington: https://youtu.be/8Yo2UkL-n_Q
Thôi miên tôm hùm: https://youtu.be/-KLfaMV9GfI
Thôi miên bồ câu, cá sấu: https://youtu.be/ozUjZUIJ5lg

videovideovideo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *