4200 TỶ MÁC (PAPIERMARK) = 1 USD

4200 TỶ MÁC (PAPIERMARK) = 1 USD

ĐÂY LÀ hậu quả của cuộc siêu lạm phát sau WW1 của đức ????

Tới cuối năm 1923 đã có khoảng 4,97*10^20 mác được lưu hành. Tỉ lệ lạm phát hằng năm lên tới đỉnh là 182 tỉ phần trăm. Giá cả bình quân cao hơn 1,26 ngàn tỉ lần so với năm 1913. Thực tế là cũng có những lợi ích ngắn hạn. Bằng cách không khuyến khích tiết kiệm mà khuyến khích tiêu dùng lạm phát gia tăng đã kích thước sản lượng và việc làm cho tới quý cuối cùng của năm 1922. Tuy nhiên sự sụp đổ năm 1923 gây ra hậu quả còn nặng nề hơn do thời gian trì hoãn. Sản xuất công nghiệp sụt giảm xuống bằng một nửa mức năm 1913. Tại thời điểm cao nhất, thất nghiệp tăng lên tới 1/4 số thành viên công đoàn và 1/4 khác làm việc với thời gian ngắn. nhưng chính những hậu quả xã hội và chính trị của siêu lạm phát ở Đức mới thực sự đánh buồn.
Bằng cách tiếp tục quá trình lạm phát, các chính phủ thì tịch thu một cách bí mật và khó quan sát một phần quan trọng tài sản của các công dân. bằng cách đó họ không chỉ tịch thu mà còn tịch thu một cách tùy ý và trong khi quá trình này khiến nhiều người trở nên nghèo đói thì nó lại làm giàu cho một số người.
Nguồn: Đồng tiền lên ngôi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *