3 NGƯỜI HÙNG CỨU SỐNG KỊP THỜI 3 MẸ CON ĐỊNH QUYÊN SINH

Cảm ơn 3 người nhân viên công ty môi trường đô thị đã kịp thời cứu sống 3 mẹ con nghĩ quẩn ở cầu Hao Hao (gần chùa Âm Cát) thuộc thị xã Nghi Sơn.

Khoản 17h50 chiều nay, 3 nhân viên cán bộ nhân viên thuộc công ty môi trường Nghi Sơn đi qua đoạn đường cầu Hao Hao thì phát hiện 3 mẹ con đang chới với dưới nước sâu. Ba người không suy nghĩ nhiều đã nhảy xuống cứu sống cả 3 mẹ con.

Cảm ơn các anh, hai từ người hùng rất xứng đáng với các anh. 3 sinh mạng lại được tái sinh lần nữa.

Dương Văn Tùng chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *