10 CÂU TIẾNG ANH DỊCH RA ĐẸP ĐẾN NAO LÒNG

1. You look at a star for two reasons, because it is luminous, and because it is impenetrable.

(Người ngắm vì sao là bởi hai lý do, bởi vì nó lấp lánh, cũng bởi vì nó không thể chạm tới.)

2. The world is dull, but it has you.

(Thế gian vô vị, nhưng nó lại có em.)

3. I’ve been looking for the spring of my life, you just smile.

(Tôi vốn tìm kiếm mùa xuân của đời mình, cho đến khi em tình cờ cười lên.)

4. The world is dark,and then you come, with the stars and the moon.

(Thế giới này vốn tăm tối, cho đến khi người xuất hiện, mang đến cùng trăng sao.)

5. You left in peace, and let me in pieces.

(Người nhẹ nhàng rời đi, bỏ mặc ta tan nát nơi này.)

6. Nobody is stupid. It’s just that sometimes, we choose to be stupid for us to feel a little bit of what they call happiness.

(Không ai là ngốc nghếch hoàn toàn. Có chăng là giả vờ khờ khạo, để cảm nhận một chút tư vị của hạnh phúc.)

7. “If I walk would you run?

If I stop would you come?

If I say you are the one,

Will you believe” 《Try》

(Nếu như anh cất bước, liệu em có đi cùng?

Nếu như anh dừng lại, liệu em có đến?

Nếu như anh nói em chính là duy nhất, em sẽ tin chứ?)

8. There are 7 billion people on the earth, and I know one of them will be willing to climb the moon for you.

(Thế giới 7 tỷ người, anh biết có 1 người sẵn sàng vì em leo lên cung trăng.)

9. If you shed tears when you miss the sun, you also miss the stars.

(Đừng khóc vì bỏ lỡ hoàng hôn, nếu không em sẽ bỏ lỡ cả những vì sao.)

10. There is a crack in everything, that’s how the light gets in.

(Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào.)

Dịch bởi: Si Me Amas, Serva Me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *