Những Định nghĩa & Tư tưởng Nên suy ngẫm

🔥Những Định nghĩa & Tư tưởng Nên suy gẫm :

🔥Những Định nghĩa & Tư tưởng Nên suy gẫm :

🎯 Giỏi mà không Giàu thì chưa thực sự là Giỏi.

🎯Giàu mà không Sướng thì không hẳn là đã Giàu.

🎯Vừa giỏi, vừa giàu, vừa sướng mà không có SỨC KHỎE thì mọi thứ có được cũng là vô nghĩa.

🎯TRÌNH ĐỘ đến đâu không quan trọng, quan trọng là kiếm được bao nhiêu TIỀN bằng TRÌNH ĐỘ MÌNH CÓ.

🎯TIỀN có bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là KHI TIÊU TA VUI RA SAO?

🎯SỐNG BAO LÂU không quan trọng, quan trọng là ta ĐÃ SỐNG NHƯ THẾ NÀO

🎯TRONG CÁI RỦI LUÔN CÓ CÁI MAY

🎯SAU HẾT HÃY SỐNG TRỌN VẸN KHÁT KHAO VỚI ƯỚC MƠ CHÁY BỎNG Và LUÔN CÓ NIỀM TIN MÃNH LIỆT VÀO KHẢ NĂNG CỦA MÌNH .

Leave a Reply

Your email address will not be published.