?Những Định nghĩa & Tư tưởng Nên suy gẫm :

Những Định nghĩa & Tư tưởng Nên suy ngẫm

?Những Định nghĩa & Tư tưởng Nên suy gẫm :

? Giỏi mà không Giàu thì chưa thực sự là Giỏi.

?Giàu mà không Sướng thì không hẳn là đã Giàu.

?Vừa giỏi, vừa giàu, vừa sướng mà không có SỨC KHỎE thì mọi thứ có được cũng là vô nghĩa.

?TRÌNH ĐỘ đến đâu không quan trọng, quan trọng là kiếm được bao nhiêu TIỀN bằng TRÌNH ĐỘ MÌNH CÓ.

?TIỀN có bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là KHI TIÊU TA VUI RA SAO?

?SỐNG BAO LÂU không quan trọng, quan trọng là ta ĐÃ SỐNG NHƯ THẾ NÀO

?TRONG CÁI RỦI LUÔN CÓ CÁI MAY

?SAU HẾT HÃY SỐNG TRỌN VẸN KHÁT KHAO VỚI ƯỚC MƠ CHÁY BỎNG Và LUÔN CÓ NIỀM TIN MÃNH LIỆT VÀO KHẢ NĂNG CỦA MÌNH .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *