Người đi theo đám đông thường không đi xa hơn được đám đông

??? Albert Einstein đã từng chia sẻ: “Người đi theo đám đông thường không đi xa hơn được đám đông. Người đi một mình có khả năng đến được những nơi mà chưa ai từng bước tới.”

?Nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó, cái giá của việc đi theo đám đông là sự nhàm chán, nhưng đi một mình lại là sự cô đơn. Mỗi người có một hướng đi, không phải cứ đi một mình là tốt, ranh giới giữa lạc lối và đạt được mục tiêu rất mong manh.

??? Điều quan trọng là nhất bạn phải là chính mình và hạnh phúc với con đường mình đã chọn

——————-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *