???̉ ??? ??̣̂? ???̂̉? ???̣ ???̣̂? ??̂? ??́ ??̂? ???̣̂? ?? ??̛́? ??̣?? ??̉? ???̣̂? ???̂́? ??̆́?? ???? ????̣̂? ??̛̀? ???̛ ???̂́ ??̀?!

???̉ ??̣̂? ??́? ??̣̂? đ?̂̀? đ?́?? ??́?

??̣̂? ??́? ???? ??̀? đ?́?? ???̂̃

??̣̂? ??̛̀? ??̂?? ???̣̂? đ?̛? ???̉?

??̂? đ?̃ ?̀? ???́?!

.

?ũ?? ?ẫ? ?à ??ữ?? ?ờ? ? ????? ??ư?? ??? ?ó? ?ớ? ??ườ? ??ô?? ??ế? ??ấ? ??ể? ?ạ? ?à ?ả? ??á? ???? ??ờ ??í?? ?ì??

??ệ? ?ì?? ?ó đ??? ?à? ??á ?ấ? đề?

??ệ? ?ì?? ?ó đ??? ?ê? ?? ???? ??ở?

??ệ? ?ì?? ?ó ?ế? đ?ố? ??á ??ô???

??ệ? ?ì?? ?ó ?ê? ?? ?ặ???

.

Chuyện là tôi có một vài vấn đề về tấm lý những ám ảnh không biết lối thoát nhưng có lẽ chẳng đủ để gọi là trầm cảm, cái căn bệnh nghe có vẻ xa xỉ nhưng lại âm thầm đầy rẫy ngoài kia.

Tìm đủ mọi cách để tự thoát khỏi nó. Đọc sách, tự nhủ phải suy nghĩ tích cực hay tâm sự với nhừng người mình yêu thương…

Nhưng vô ích!

Không đủ thông suốt để tự vực mình dậy

Không một ai đủ thấu hiểu để lắng nghe.

“Lắng nghe”

Họ sẽ động viên bằng những lời như “?ố ?ê?”, ” ??ô?? ??? đâ? “,” ?ì?? ??ườ?? ?à”, “???à? ??? ?ũ?? ?ó ??ữ?? ??ườ? ??ư ?ậ? ??? ?ò? ??ó ??ă? ?ơ?”, hay lúc này thay vì thực sự lắng nghe tôi thì họ sẽ kể về chuyện của họ rằng “?ọ ??ì ??ư ??ế ?à?…”, “?ọ ?ũ?? ??ư ??ế ???…”….

Những điều đó tôi biết chứ, hay tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của họ khi tôi trở nên ổn hơn. Còn lúc này tôi không cần nghe lại và đang muốn chỉ được lắng nghe và thấu hiểu chút thôi.

.

Rồi tôi tìm đến những người sinh ra là để lắng nghe – ??ữ?? ?á? ?ĩ ?â? ?ý

Tôi nói đến suy nghĩ của mình – ?ọ ?ả? ??ậ? ?ồ? ?ậ? ?ù ?ô?? ??ậ? ?ó

Tôi nói đến khó khăn của mình – ?ọ ???? ?à? ???? ?ắ? ??ươ?? ?ó?

Tôi nói đến cảm nhận của mình – ?ọ ?ó? “?? ?ã? ??? ?à? ?ả? ?ú? ?ả? ??ậ? ?ủ? ??, đừ?? ???? ??ờ ?ó”

Họ công nhận tôi bằng một câu – ” ?ớ? ?ấ? ?ả ??ữ?? ?ì ?ô? ???? đượ? ?ừ ?? ?ô? ?ả? ??ấ? ?? ?à ?ộ? ?ô ?á? ?ạ?? ?ẽ, ?ấ? ?ạ?? ?ẽ”

?ô? ??ó?, ??ó? ??ô?? ??à?? ??ế?? ?ì ?á? ?ả? ??á? đã ???? ?ỏ? ?ộ? ?ầ? đượ? ??ả? ???! ???? ?ỏ? ?ộ? ?ầ? ??ự? ?ự đượ? ?? đó ??ấ? ??ể?!

.

Nếu bạn cảm thấy cô đơn, lạc lõng hay cảm thấy muốn nói muốn được thấu hiểu. Nhưng những người xung quanh lại vô tình cho bạn thấy bản thân yếu đuối, thất bại hay tự ti.

Đừng trách họ, vì đơn giản họ “không biết” và nghe thì chua xót nhưng thực tế họ “không thể hiểu” hay không có nhiệm vụ phải thấu hiểu bạn và vỗ về mỗi khi bạn cần.

Thế nên gửi đến những bạn mang tổn thương hay cảm xúc đang hỗn loạn bất ổn.

Nếu thực tế bạn không thể tự giải quyết cũng không thể dựa vào ai hãy mạnh dạn và nghiêm túc tìm đến những người tư vấn hay bác sĩ tâm lý, họ hiểu bạn cần gì muốn gì và họ biết nên làm gì cho bạn.

.

Đừ?? ?ộ? ?ì?? ??ị? đự?? ??ẫ? ??ị?, đừ?? để ?ọ? ??ứ ?ớ? ?ầ? ?ồ? đè ?ặ??, đừ?? để ?ả? ??â? ??ệ? ?ứ?.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *