cai-cach-tien-luong:-luong-cong-chuc-thap-nhat-gan-bang-luong-cong-nhan-la-nghich-ly-hay-hop-ly?

Cải cách tiền lương: Lương công chức thấp nhất gần bằng lương công nhân là nghịch lý hay hợp lý?

Tiền lương thấp nhất của công chức sẽ được nâng lên gần với lương công nhân?Nghị quyết 27 của trung ương đặt mục tiêu cải cách tiền lương ở khu vực công là hướng tới áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong

Continue reading